| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub |

Standard kurser eller personligt tilpasset uddannelse

Populært forløb

Dit forløbBruno Jensen

Gratis personlig rådgivning
om uddannelse

Ring: 7013 1010 / 2029 6818
Mail:

 • Vi vurderer behov
 • Vi kortlægger muligheder
 • Vi sammensætter et forløb
 • Vi hjælper med formular udfyldelse
 • Vi hjælper med sagsbehandlingen
 • Vi garanterer fortrolighed

Netværksteknologi - N1

KURSUSMÅL

Kurset Netværksteknologi er et grundlæggende forløb, som giver dig en bred indføring i det netværksteknologiske område. Kurset giver dig en teoretisk indsigt i netværksteknologi baseret på oplæg, demonstrationer og mindre opgaver.

Efter kurset har du:

 • viden om netværksteknologi i forbindelse med design,
  projektering, estimering af omkostninger, implementering,
  administration, fejllokalisering, drift og overvågning af komplekse
  netværksløsninger.
 • viden om tekniske netværksløsninger i forhold til virksomhedens og
  kundens behov.
 • viden om håndtering af komplekse netværksløsninger og –systemer.
 • viden om håndtering af løsningsforslag og design af netværksløsninger.

FORUDSÆTNINGER

Vi forventer, at du har et rimeligt kendskab til IT, gerne på brugerniveau, samt en interesse og motivation for at lære om IT netværk. Der kræves ingen formelle uddannelsesmæssige
forudsætninger. Deltagelse i kurset giver dig et markant kompetenceløft.

Økonomi

Kurset er gratis for udvalgte grupper.

For medarbejdere og arbejdsgivere der er omfattet af overenskomst om kompetencefondsmidler, hertil kan der i tillæg søges om lønrefusion mv.

Delvis betaling af kursus.

Ansatte med ret til efteruddannelse kan deltage på kurset med mulighed for SVU, hvor virksomheden betaler kursusgebyr.

Fuld betaling.

Kurset kan naturligvis købes på normale vilkår.

Omfang

Kurset er en del af Erhvervsakademiuddannelse i IT Teknologi.

Kursusform

Kurset Netværksteknologi udbydes under Lov om Åben Uddannelse som et fagspecifikt kursus. Ugentlig undervisning er 30 lektioner svarende til fuld tid.

Samarbejde

Kurset Netværksteknologi udbydes i et samarbejde mellem Cphbusiness (Copenhagen Business Academy) og Holm & Bertram.

Kursussted

Kurset Netværksteknologi kan afholdes i hele landett.

VARIGHED

10 dage. Fuld tid (37 timer pr. uge).

Hverdage mandag til fredag i to uafhængige uger mellem kl. 09.00 –16.00.

KURSUSINDHOLD

IP

 • IP-teknologien
 • IAB, RFC, IRTF, IETF, ISO, IEEE, ITU, ETSI
 • IP-adresser, IANA, RIPE
 • Dansk InternetnForum, DK-hostmaster
 • OSI 7-lags model
 • RJ45
 • Filtransport
 • Mail
 • Video streaming
 • Tale streaming
 • IP telefoni
 • Skype
 • WEB
 • IP-adresse klasser
 • IP subnet
 • IP subnetmaske
 • IP-V4-V6 adresser
 • MAC-IP Adresse resolvering, ARP
 • Domænenavne, DNS
 • IP-adressetildeling, DHCP
 • IP, TCP, UDP
 • OSPF, RIP, BGP
 • FTP, TFTP, SMTP, Telnet
 • SNMP, ICMP, Ping, syslog
 • TCP-porte, UDP-porte
 • proxy, firewall, routere
 • performance
 • QoS, kvalitet
 • SLA overvågning
 • administration
 • fejlfinding
 • design
 • projektering

LAN

grundlæggende viden om historiske og nutidige kablings former
grundlæggende viden om struktureret kabling i dag med tilhørende komponenter
grundlæggende viden om LAN virkemåde (Ethernet) og berøring af andre typer
viden om afstande og mulige hastigheder i et kablingssystem samt omgivelser
dokumentation af det fysiske net
andre forhold vedr. installation og prisoverslag
overordnet viden om forskellige LAN protokoltyper og specifik viden om de mest anvendte LAN protokoltyper
overordnet viden om LAN protokolforhold relateret til etablering af forskellige typer af forbindelser
overordnet viden om LAN protokoller i forbindelse med fejllokalisering
viden om driftsforhold i forbindelse med LAN protokoller
overordnet viden om LAN protokoller i forbindelse med komplekse netværksløsninger
viden om LAN arkitektur i forbindelse med design af mindre netværk
viden om LAN arkitektur i forbindelse med design af større netværk
viden om LAN arkitektur i forbindelse med projektering
viden om LAN arkitektur i forbindelse med estimering af omkostninger
viden om LAN arkitektur i forbindelse med administration
viden om håndtering af løsningsforslag af LAN arkitektur
viden om håndtering af design af LAN arkitektur
Viden om at håndtering af komplekse LAN systemløsninger herunder have viden om metoder og designforhold
Viden om LAN systemløsninger med hensyn til designmetoder i.h.t. specifikt udstyr og komponenter
Viden om LAN systemløsninger med hensyn til projektering og sammenkobling.
Viden om LAN systemløsninger med hensyn til omkostninger og udbudsmetoder
Viden om LAN systemløsninger med hensyn til idriftsættelse
Viden om LAN systemløsninger med hensyn til drift og proces
Viden om komplekse LAN systemløsninger i forhold til generelle kunde behov
Viden om komplekse LAN systemløsninger i forhold til generelle virksomheds behov
overordnet viden om interne SLA'er og SLA-typer og krav
fejllokalisering på LAN
interne overvågningssystemer
drifts organisering og metoder
redundans i forhold til SLA'er, reaktionstider og forventninger
Viden om værktøjer til idriftsætning, fejlretning, drift og overvågning af LAN
Viden om management og komplekse værktøjer til håndtering af større LAN

Trådløs

Grundbegreber og basisviden om WLAN i forbindelse med komplekse netværksløsninger
Grundbegreber, basisviden, om tekniske WLAN i forhold til virksomhedens behov
Grundbegreber og basisviden om tekniske WLAN i forhold til kundens behov

overordnet viden om forskellige WLAN protokoltyper og specifik viden om de mest anvendte WLAN protokoltyper
overordnet viden om WLAN protokoller i forbindelse med idriftsættelse og fejllokalisering
viden om driftsforhold i forbindelse med WLAN protokoller

viden om WLAN arkitektur i forbindelse med design af mindre netværk
viden om WLAN arkitektur i forbindelse med design af større netværk
viden om WLAN arkitektur i forbindelse med projektering
viden om WLAN arkitektur i forbindelse med estimering af omkostninger
viden om WLAN arkitektur i forbindelse med administration
viden om håndtering af design af WLAN arkitektur

Viden om at håndtering af komplekse tråd systemløsninger herunder have viden om løsnings og designmetoder
Viden om trådløs systemløsninger med hensyn til design,metoder og proces
Viden om trådløs systemløsninger med hensyn til projektering og sammenkobling af specifikt udstyr og komponenter
Viden om trådløs systemløsninger med hensyn til omkostninger og udbudsmetoder
Viden om trådløs systemløsninger med hensyn til i driftsættelse
Viden om trådløs systemløsninger med hensyn til drift
Viden om komplekse trådløs systemløsninger i forhold til generelle kunde og virksomheds behov

overordnet viden om SLA og SLA-typer og krav
typiske leverandør SLA'er
overvågningssystemer
dokumentation og procedurer i forhold til drift
alternativitet i forhold til SLA'er og reaktionstider

Viden om værktøjer til idriftsætning, fejlretning, drift og overvågning af trådløse netværk 
Viden om managment og komplekse værktøjer til håndtering af større trådløse netværk

WAN

grundlæggende viden om forskellige mest anvendte og forekommende
WAN løsninger både historisk og aktuelt
grundlæggende viden om de mest anvendte interfaces i WAN
løsninger både historisk og aktuelt
overordnet viden om større leverandører i Danmark
grundlæggende viden om mulige hastigheder i løsningen
overordnet viden om prisforhold og prisniveauer  ved mest anvendte WAN løsninger
grundlæggende viden om tilknyttede services til WAN
fordele og ulemper ved mulige løsninger

overordnet viden om forskellige WAN protokoltyper og specifik viden om de mest anvendte WAN protokoltyper
overordnet viden om WAN protokolforhold relateret til etablering af forskellige typer af forbindelser
overordnet viden om WAN protokoller i forbindelse med fejllokalisering
viden om driftsforhold i forbindelse med WAN protokoller
overordnet viden om WAN protokoller i forbindelse med komplekse netværksløsninger

viden om WAN arkitektur i forbindelse med design
viden om WAN arkitektur i forbindelse med projektering
viden om WAN arkitektur i forbindelse med estimering af omkostninger
viden om WAN arkitektur i forbindelse med administration
viden om håndtering af løsningsforslag af WAN arkitektur
viden om håndtering af design af WAN arkitektur

Viden om at håndtering af komplekse WAN systemløsninger herunder have viden om løsnings og designmetoder
Viden om WAN systemløsninger med hensyn til design, metoder, proces
Viden om WAN systemløsninger med hensyn til projektering og sammenkobling af specifikt udstyr og komponenter
Viden om WAN systemløsninger med hensyn til omkostninger og udbudsmetoder
Viden om WAN systemløsninger med hensyn til i driftsættelse
Viden om WAN systemløsninger med hensyn til drift
Viden om komplekse WAN systemløsninger i forhold til generelle kunde behov
Viden om komplekse WAN systemløsninger i forhold til generelle virksomheds behov

overordnet viden om SLA og SLA-typer og krav
typiske leverandør SLA'er
overvågningssystemer
dokumentation og procedurer i forhold til drift
alternativitet i forhold til SLA'er og reaktionstider

Viden om værktøjer til idriftsætning, fejlretning, drift og overvågning af WAN 
Viden om managment og komplekse værktøjer til håndtering af større WAN

Telefoni

grundlæggende viden om telefoni teknologier
grundlæggende viden om nummerforhold i DK
grundlæggende viden om virksomhedsløsninger
grundlæggende viden om  telefoni tilkoblings metoder
grundlæggende viden om telefoni  prisforhold og leverandører
overordnet gennemgang af traditionel PABC løsning
overordnet gennemgang af IP-anlæg
overordnet gennemgang af telefoni funktioner
omstillingsfunktionen
trafik belastninger og kapacitet
regninger og omkostninger
eksempler på traditionelle PABC løsninger med terminaler
eksempler på IP telefoni løsninger med terminaler
eksempler på trådløse løsninger
eksempler på det lille firma
specielle løsninger callcentre, arbitrage

Mobil

grundlæggende viden om GSM-UMTS-2g-3g-4g
grundlæggende viden om opbygning af mobil net
overordnet viden om større leverandører i Danmark
grundlæggende viden om mulige data hastigheder i mobile løsninger
grundlæggende viden om terminaler og prisstrukturer

overordnet viden om mobile nets opbygning og virkemåde
overordnet viden om mobile services
overordnet viden og mobile terminalers opbygning og brug
prisforhold ved brug (roaming mv)
sambrug med omstillingsanlæg

kombinationer af mobilløsninger på arbejdspladsen (Bluetooth)
erstatning af faste linier til IP (routere) med mobil løsninger
mobile omstillingsløsninger fra danske leverandører
priser for trafik og abonnement i en kompleks verden
fremtidig udvikling af mobile løsninger

 

 

 

 

 

Vore kunder siger:

 

Bjarne Hansen

Elektriker

Jeg var meget tilfreds, kurset giver en bred forståelse af de forskellige netværkstyper og deres indbyrdes forbindelser, protokoller og så videre. Kurset giver en god viden om netværk som jeg ville have haft godt af, ved andre kurser vedrørende netværk.

 

Sasa Markovic

Kurset var supergodt struktureret, med en god blanding af teori og praksis, og god tid til øvelserne, hvilket har givet mig de rigtige værktøjer der kan og skal bruges. Undervisere var rigtig godt forberedte, dygtige og selvsikre. De havde holdt tidsplanen glimrende og sørgede for en rigtig god stemning gennem hele kurset.
Lokaler og kompendium var i top. Det var i det hele taget, en god oplevelse at være på kurset og jeg vil anbefale det til andre.

 

Steen Jacobsen

Elektriker

Jeg synes at kurset var rigtig godt, fordi jeg fik et tydeligt bevis for man ikke behøver at være netværks ekspert for at kunne forstår de forskellige metoder til at opbygge netværk.

Kursusmaterialet var enkelt og overskueligt, med mulighed for egne notater.
Vi fik kendskab til OSI-modellen, struktureret netværksopbygning, aktivt udstyr og trådløse netværksløsninger med de problematikker der kan medfølge og hvad man kan gøre for at løse dem korrekt.
Jeg prøvede at bruge en protokol analysator (wireshark), med den teori jeg havde fået dagene inden forstod jeg nu de forskellige netværkspakker.

Det faglige indhold var meget bredt og med dybdegående detalier. Underviserne forstod at fange den enkelte elev og deres faglige dygtighed var skudsikker.

 

Michael Jørgensen

Elektriker

Godt og inspirerende kursus, gav mig en viden jeg ikke havde før, viste ikke at det var så kompliceret.
Der var enormt mange forkortelser som jeg ikke rigtig fik fat på, men en god oplysning.
Netværksteknologi er en verden for sig selv, men jeg fik en god indsigt i det, og tænker, det skulle jeg have taget fat på noget før, for hold da op hvor er det interessant, og der er ikke mange der har den viden som vi fik på kurset.
Som elektriker er vi kun snorretrækker, men her fik vi at vide hvad de snore skulle bruges til, og hvorfor.
0pbygningen af den trådløse kommunikation var også virkelig uddybende, og gav et godt indblik i hvordan det fungerede.
Blev også overrasket over hvor meget det koster for virksomheder, der har flere afdelinger placeret rundt i verden, hvis de skal kunde tale sammen på et sikkert net. Jeg fandt da også ud af hvor usikkert nettet er, meget spændende.
Web. Lan. ISO har for mig fået en helt anden betydning.
Jamen mobiltelefonen er også en noget for sig selv, og så bliver datatrafik på tlf. en selvfølge.

Det jeg tænkte mest på da vi var færdige, holda op hvor er datatrafik en kompliceret opfindelse, glad for at jeg fik en viden om det. Vi fik også noget godt opslagsværk med hjem.

Jørgen Lemholt

Sælger af Medico udstyr.

Jeg tilmeldte mig kurset med en forventning om at få en bedre forståelse for hvordan netværk fungerer.
Kurset levede fuldt ud op til mine forventninger og har givet en bred forståelse for hvad netværk er og hvordan de forskellige netværk fungerer.
Denne viden giver en god basis for at tale med, når kunder ønsker nyt udstyr implementeret i eksisterende netværk og/eller oprette lokale netværk.
Et godt kursus med en stor mængde information.

 

Per Kobbro Madsen

Netværkstekniker

"Min oplevelse af kurset er en højt faglig og professionel gennemgang af anvendte teknologier inden for datanetværk - med et godt skift imellem teori og opgaver suppleret med instruktørenes praktiske erfaringer. Kurset giver et solidt overblik for personer med interesse for IT, og som for mit vedkommende perfekt som genopfriskning af gammel viden - Jeg kan absolut anbefale kurset"

 

Michael K Hermansen

Elektriker

Jeg fik tilbudt kurset, med den intention om at få opdateret mine gamle datanetværkskurser. Det syntes jeg de 4 uger kurset varede, indfriede til fulde.

 

Catalin-Marius Olesen

Elektriker

Jeg er meget tilfreds med kursets indhold og undervisning generelt. Teoretisk har jeg lært utrolig meget på en højere niveau end jeg havde forventet, men meget spændende. Jeg har fået "blod på tanden" indenfor faget. Jeg har savnet lidt det praktiske. Alt i alt et godt kursus.

 

Roland Pedersen

Teknisk assistent

Jeg var meget tilfreds med kurset indhold.
Det giver en bred forståelse af de forskellige
netværkstyper og deres indbyrdes forbindelser,
OSI-modellen, protokoller, pakketransport
Gennem netværket m.m.
Det faglige indhold var meget bredt og på
et højt niveau. Teoretisk har jeg lært meget
mere end jeg havde forvente, Jeg savnede
dog lidt mere af de praktiske øvelser.
Undervisere var godt forberedte, dygtige
og forstod at formidle undervisningen til
situationer i dagligdagen, og sørgede for
en rigtig god stemning gennem hele kurset.
Dette er et kursus jeg varmt kan anbefale til
Alle med interesse i netværk.

 

Bjarne Larsen

Kurset er godt, meget bredt og alligevel dybgående. En god ting er historien som munder ud i de standarder vi bruger idag. Man får et godt værktøj til at gå videre, så ved man hvad der tales om. Gode opgaver med praktisk islæt man kan forholde sig til. Kan anbefales.

 

Ketil M. Jacobsen

Elektriker

Jeg vil sige jeg har fået en del ud af kurset.
Som elektriker havde jeg ikke alt det bag ved, men det vil jeg sige jeg har nu.
Alt det med telefon nr., mobil og IP var lige noget for mig.
Det var også rigtig godt at Steen fik os til at bruge nogle programmer på computerne,
for da jeg kom hjem skulle jeg da lige se på det igen.


 

 

45/2012

| Kursusoversigt | Valg af kursus | Kursusplan | KompetenceEftersyn | | KompetenceUdvikling | KompetenceAnalyse | Faciliteter | IndlæringsProfil | KursusOptimering | ProfilAnalyse | InstruktørDialog | KursusEvaluering | Bestilling | Kursuskort | Standby Klub

Undervisning med erfarne og kompetente kursusinstruktører. Kursusmateriale udviklet på dansk på basis af vores omfattende konsulentvirksomhed inden for tele- og datakommunikation.
Praktiske øvelser forøger og forankrer indlæringen.
Visitering gør det muligt at vælge det rigtige kursus til netop dig.
Kursusoptimering fastholder den indlærte viden og forbedrer deltagelse i efterfølgende kurser.
Vi evaluerer og udvikler løbende afviklingen af vores kurser.
Modulopbyggede åbne kurser som kan sammensættes efter behov eller specialtilpasset uddannelse som workshop.

arkiv:tk-k20100001kur